Rejestracja

Konferencja Bezpieczeństwa Maszyn, Urządzeń i Instalacji Przemysłowych 2016

 

Tematyka

Bezpieczeństwo przemysłowe w zakresie maszyn i urządzeń będących w eksploatacji oraz do niej wprowadzanych.


Data, miejsce

17-18.11.2016, Kielce, Hotel Binkowski ****, binkowskihotel.pl

 

Uczestnicy

Ok. 120 reprezentantów przedsiębiorstw i instytucji z branży BHP. Do udziału zaproszone zostaną osoby decyzyjne, pełniące poniższe stanowiska:
- pracownicy służb utrzymania ruchu
- projektanci maszyn
- pracownicy działów: jakości, BHP, inwestycji
- kadra naukowa wiodących polskich uczelni technicznych


Tematy

Podczas konferencji poruszona zostanie następująca tematyka:
- Analiza i ocena ryzyka maszyn zespolonych,
- Funkcja bezpieczeństwa awaryjnego w systemach sterowania,
- Oprogramowanie usprawniające ocenę ryzyka,
- Praktyczna realizacja zagadnień LVD, EMC i MD,
- Dyrektywa ATEX - zmiany w przepisach,
- Prasy - wymagania związane z bezpieczeństwem,
- Zagadnienia prawne, odpowiedzialność prawna w świetle Dyrektywy Maszynowej,
- Projektowanie AKP oraz systemów rozdziału energii,
- Cyberbezpieczeństwo, bezpieczeństwo IT w przemyśle,
- Certyfikaty ATEX, certyfikacja, Lean managment,
- Wymagania w zakresie dokumentowania maszyn.

Klub Paragraf 34 to forum służące wymianie informacji w środowisku osób zawodowo związanych z bezpieczeństwem maszyn pracujących w przemyśle. Nazwa klubu nawiązuje do paragrafu 34. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. Rozporządzenie to wprowadziło do prawa polskiego wymagania Dyrektywy WE i zdefiniowało minimalne wymagania bezpieczeństwa dla maszyn używanych. Celem działania klubu jest podnoszenie poziomu wiedzy o wymaganiach bezpieczeństwa dotyczących maszyn i urządzeń będących w eksploatacji oraz do niej wprowadzanych w środowisku pracodawców, zakładowych służb BHP, osób zajmujących się systemami zarządzania bezpieczeństwem (w tym systemami zintegrowanymi), inwestycjami oraz pracowników działów utrzymania ruchu.

Konferencja Klubu Paragraf 34 to unikalna płaszczyzna prezentacji najnowszych trendów w zakresie bezpieczeństwa przemysłowego, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Uczestnictwo w konferencji pozwala nawiązać kontakt z najważniejszymi przedstawicielami środowiska w Polsce. Podczas konferencji wystąpią autorytety o bogatym doświadczeniu, reprezentujące szanowane instytucje: praktycy i przedstawiciele środowiska akademickiego. Celem konferencji jest podnoszenie poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa użytkowania maszyn i urządzeń. Konferencja adresowana jest do projektantów maszyn, służb BHP i osób odpowiedzialnych za systemy zarządzania bezpieczeństwem, a także pracowników działów utrzymania ruchu, jakości, inwestycji.